درباره جشنواره عکس

پس از ۴ سال دومین دوره از جشنواره عکس را در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان در تاریخ های ۶ ام تا ۹ ام اسفند ماه برگزار میکنیم.